Kontaktpersoner

Centralstyrelsen 

Ordförande - Harry Frank, ABB Pensionär                 

Vice ordförande - Marie-Louise Stridh, Robotics/QMCR                  

Kassör - Leif Nordlund, ABB Pensionär 

Ledamot - David Backman, Robotics/DM                  

Ledamot - Hans Johannisson, ABB Pensionär

Ledamot - Björn Löfvendahl, Robotics/RDS5
Ledamot
- Kent Vasberg, Robotics/PRP
                      

Sektionsansvariga

Bowling - Soili Söderman,  soili.soderman@gmail.com

Fotboll - Tomas Andersson, tomas.c.andersson@se.abb.com

Kägel - Torbjörn Pernebro,  torbjorn.pernebro@live.se

Skidor - Marie-Louise Stridh,  marie-louise.stridh@se.abb.com

Tennis - info@abbif.com

Hälsoinspiratörer - david.backman1@se.abb.com