Styrelserapport 

Styrelserapport 2023-03-28

Ett extra möte för att diskutera ABB Joggen 40 år samt årsmötet.

 • 6 ABB Hallen/Bellevuestadion

NA

 

 • 7 Rapporter från ansvarsgrupper

 

ABB IF Joggen 2023

Joggen firar 40 år med start 3 maj i år. Björn och Rosa är planeringsgruppen och har förslag på hur vi kan fira:

 • Datum bestämda och finns på hemsidan
 • Tanken är att ett jubileumsprogram ska tas fram
 • Tröjor delas ut första två tillfällena, marinblått med vitt tryck
 • Löparskola 2 tillfällen
 • Intersport kan komma en jogg och tar med maskin som läser av fötterna för att få en bra sula – förslag på datum finns
 • De två sista tillfällena, under våren respektive hösten, är det prisutdelning (fruktkorg och presentkort)
 • Andra förslag: Orienteringsklubben (liten runda) eller SwimRun på besök? Genomgång av utegym (mha Bellevue som delar ut sina kort?) och/eller hinderbana? Info med trail-löpning? Hälsoinspiratörerna ha någon punkt?
 • Ska beställa en beach-flagga, marinblått med vitt tryck utan ”40 år”
 • Rosa sätter upp reklam i korridorerna på Bellevue
 • Vi ska dela ut vattenflaskor, småsaker (väskor, sockor, tröjor mm) – det gör styrelserepresentanterna
 • Påtala att ABB IF har rabatt på Bellevue
 • Hälsoinspiratörerna kan få tröjor i förväg
 • Styrelsen tar fram ett schema så att 1-2 deltar på alla tillfällen, vi gör detta när jubileumsschemat är klart
 • Beslut: Styrelsen godkänner planen!

 

 • 8 Skrivelser och rapporter

NA

 

 • 9 Övriga frågor
 • Årsberättelse. Kägel kvarstår, Hans ser till att ML får info.
 • Årsmöte:
  • Rosa säkerställer lokal - klart
  • ML utlyser årsmöte på hemsidan (påminn om ABB Joggen 40 år!), smörgåstårta serveras, anmäl via mail, svar senast 1 april - klart
  • Björn fixar smörgåstårta
  • Hans ringer Christer om revisortjänst och ML mailar Ulrika - klartStyrelserapport 2023-02-14

 • 6 ABB Hallen/Bellevuestadion

Vi kör jympa på vårtermin 2023. Genomsnitt deltagare: 21 st lunchjympa, 39 st på seniorjympa, 20 st familjejympa.

 

Vi följer upp deltagare från ABB under året för försäkringens skull.

 

Familjegympan:

Förslag till höstsäsong: Skriv in länk till ABB IF:s hemsida på klippkortet.

 

Bellevues ekonomi enligt plan.

 

 • 7 Rapporter från ansvarsgrupper

 

ABB IF Joggen 2023

Joggen firar 40 år med start 3 maj i år. Björn och Rosa är planeringsgruppen och har förslag på hur vi kan fira:

 • Tröjor med tryck
 • Vi borde ha fina och funktionella priser
 • Löparskola
 • Reportage i VLT och Västerås Tidning
 • Intersport komma till en jogg
 • Banderoller
 • Stort firande i slutet på året

 

ABB IF Klassiker 2022

39 deltagare, blev 12 diplom

ABB IF Klassiker 2023

Skidmomentet igång nu

 

Hälsoinspiratörsnätverk

David hade möte 13 februari då man diskuterade 2022 och 2023. Bra möte!

 

Skidsäsong

Vi hade en teknikkväll i Rocklundaspåret för längdåkning. 20 personer. Lyckat!

 

 • 8 Skrivelser och rapporter

- Inget

 

 • 9 Övriga frågor
 • Årsberättelse. ML påminner de som inte skickat in sina delar.
 • Årsmöte:
  • Rosa säkerställer lokal
  • ML utlyser årsmöte på hemsidan (påminn om ABB Joggen 40 år!), smörgåstårta serveras, anmäl via mail, svar senast 1 april
  • Björn fixar smörgåstårta
  • Hans ringer Christer om revisortjänst och ML mailar Ulrika
 • David och Kent spånar på ”skidstark” eller ”löparstark” – aktiviteter
 • Vi tog upp frågan från ABB trainees om att få en egen tid på Bellevue. Svar från David blir att antingen kontaktar man sin ledning om att få en tid eller att man kontaktar ansvariga på de ABB-tider som finns idag.


Styrelserapport 2022-11-29:

6 ABB Hallen/Bellevuestadion

Alla gympor tar slut i början av december för säsongen. Beslut att vi kör vårtermin 2023.

 

Familjegympan:

Förslag till höstsäsong: Skriv in länk till ABB IF:s hemsida på klippkortet.

 

Bellevues ekonomi enligt plan.

Bordtennis kan man numera även spela på en av squashbanorna. Prova gärna!

 

7 Rapporter från ansvarsgrupper

 • ABB IF Joggen 2023

Nästa år firar Joggen 40 år (3 maj) – hur ska det firas? Björn och Rosa är planeringsgruppen.

 

 • ABB IF Klassiker 2022

39 deltagare, kan bli 12 diplom i år

 

 • Hälsoinspiratörsnätverk


Hälsomässan besöktes 11/11 och det var mycket positivt. 9 deltagare. Bra föreläsningar, tema var inriktat mot kvinnor. Vi kanske blir fler nästa år?

Tipsrundor fanns på Finnslätten och Ottar under hösten. Priser kommer.

 

8 Skrivelser och rapporter

-

 

9 Övriga frågor

 • Årsberättelse. Rosa skickar namn till ML som skickar ut till alla. Punkt på nästa möte.
 • ML planerar skidaktiviteter (valla och teknikkväll)
 • David och Kent spånar på ”skidstark” eller ”löparstark” – aktiviteter
 • Julbidrag till Lena Wäpplings stiftelse, 3000 kr, Leif fixarStyrelserapport 2022-10-18:

6 ABB Hallen/Bellevuestadion

 • Bellevues ekonomi enligt plan. Det finns idéer på nya aktiviteter. Håll utkik!

 • Beslut från ABB IF att Harry Frank får företräda ABB IFs aktier på Bellevues årsstämma 2022. Förslag på oförändrade ledamöter från ABB IF.

 • Familjejympan är populär och växer.

  Förslag till nästa säsong: Skriv in länk till ABB IF:s hemsida på klippkortet.


7 Rapporter från ansvarsgrupper

  • Hälsoinspiratörsnätverk
   Hälsoinspiratörsmöte den 17 oktober. I och med Hälsoveckorna blev det en ”boost” med hälsoinspiratörsintresse. Isabel Strand var med på mötet. Det blev en bra diskussion om tips och erfarenheter och information. Kontakta ABB IF om du vill veta mer.
 •  
  • ABB IF Joggen 2022
   273 starter på 83 deltagare, snitt på 23 deltagare
   Nästa år firar Joggen 40 år – hur ska det firas?
 •  
  • ABB IF Klassiker 2022
   39 deltagare, kan bli 15 diplom i år

8 Skrivelser och rapporter

 • -


9 Övriga frågor

 • Blodomloppet 2022
  I sju städer deltog ABB-lag i årets Blodomlopp från maj till september. I Malmö 4 lag, Umeå 1 lag, Stockholm 3 lag, Sundsvall 2 lag, Karlstad 1 lag, Göteborg 1 lag och i Västerås 78 lag. Totalt 450 ABB deltagare!Styrelserapport 2022-08-16:

6 ABB Hallen/Bellevuestadion

 • ABB hallen startar upp under v35, samma schema som under våren
 • Bra deltagande på jympan
 • Verksamheten på Bellevue ser bra ut. Nästan helt återställt efter pandemin

 

7 Rapporter från ansvarsgrupper

 • ABB Joggen har startat upp efter sommaren, mellan 20-30 deltagare
 • ABB Klassikern pågår
 • ABB IF administrerar arrangemanget Blodomloppet för ABB Sverige i år igen. 83 ABB lag anmälda, Hitachi ej med
 • Pensionärsjympan: Nytt för i år. Alla behöver köpa ett motionskort, 300kr (15ggr) för att kunna deltaga

 

8 Skrivelser och rapporter

 • ABB Hallen, Måndagar 20-22, Motion. Marie-Louise kontaktar kontaktpersonen och påminner om att tiden endast gäller ABB anställda och att närvarolista ska skrivas

 

9 Övriga frågor

 • ABB kommer att anordna hälsoveckor 31 aug-14 sept.
  • ABB IF informerar,
   31aug 331: 11-13 M-L & Kent
   1sept Ottar: 11-13 Björn & David
  • Björn: Uppdaterar roll-upen för ABB IF
  • M-L: Tar fram en info broschyr, granskning via mail
  • David: Tar ev. fram en tipspromenad
  • M-L: Lägger upp information på hemsidanStyrelserapport 2022-05-17:

6 ABB Hallen/Bellevuestadion

 • Bra deltagande på ABB-Joggen samt jympan.
 • Verksamheten på Bellevue har återhämtat sig efter pandemin.

 

7 Rapporter från ansvarsgrupper

 • Inga rapporter

 

8 Skrivelser och rapporter

 • ABB IF administrerar arrangemanget Blodomloppet för ABB Sverige i år igen.
 • Vi går igenom hemsidan och säkerställer att all information är uppdaterad och korrekt.

 

9 Övriga frågor

ABB IF Klassiker 2022

 • 27 st anmälda till cykeldelen i dagsläget

ABB IF Halvmara 2022

 • Pausad

ABB IF Joggen 2022

 • Två omgångar har varit med ca 30 stycken varje gång, inte ens regn stoppade deltagandet!

Träna UTE

 • Pausad

Lunchjympa

 • I ABB IFs regi, ökad tillströmning

ABB IF:S Årsstämma protokoll 2021

Protokoll


Styrelserapport 4


UTDRAG FRÅN SENASTE CENTRALSTYRELSEMÖTET 20211130

 

 • ABB-hallen/Bellevuestadion

ABB-hallens jympa har startat med gott deltagarantal. Bolagstimmar flyter också på med glädjen att man får träna igen tillsammans

 • Ansvarsgrupper rapporter

Arrangemanget Tränade UTE startade 3 november. Årets ABB IF Klassiker är avslutad och 21 Klassiker Diplom har delats ut. 13 st fick Stora Diplomet, 8 st fick Lilla Diplomet, av dessa 21 deltagare var det 13 deltagare från Robotics.

 

Skidsektionen anordnar inte vallaträff i år, INTERSPORT har inte möjligheterna att anordna vallamöten. Istället fick ABB IF medlemmar tre INTERSPORT rabattkuponger som medlemmarna kunde hämta ut på ABB IF:s hemsida. Under veckorna 48 - 49 kunde man ta med sig skidor och få tips och skötsel.

 

 • Skrivelser och rapporter:

Inga skrivelser hade inkommit.

 

 • Övrig info:

ABB IF:s Julgåva 2021 har gått till Lena Wäppling:s cancerfond.

 

ABB IF Klassiker 2022 anordnas med 4 delmoments datum men även erbjuds det att skida, cykla, löpa och simma under angivna datumperioder på distans.

 

ABB IF:s Halvmara 2022 är pausad.

 

ABB IF Joggen 2022 startar 4 maj.

 

Träna UTE genomförs även höst 2022 och vår 2023.

 

 • Nästa Styrelsemöten:

Nästa styrelsemötet är planerad tisdag 15/2 2022.

 

Styrelserapport 3


UTDRAG FRÅN SENASTE CENTRALSTYRELSEMÖTET 20211013

 

 • ABB-hallen/Bellevuestadion

ABB-hallens verksamhet har startat upp. Redan 2 september startade ABB IF Seniorjympa. 4 oktober startade all ABB IF inomhusverksamhet.

 

 • Ansvarsgrupper rapporter

Joggsäsong 2021 är avlutad. 12 onsdagar, 118 deltagare, 528 starter. Fyra deltagare deltog alla 12 gångerna. Lägsta deltagarantalet blev 24 st och flest deltagandet blev 59 st. Detta blir ett snittdeltagande på 44 st. En minskning från i fjol.

 

Årets ABB IF Klassiker på distans har ett något längre deltagarantal än 2019. (2020 var klassikern inställd p g a pandemipaus). Årets ABB IF Klassiker Diplom delas ut i november.

 

ABB IF:s jympor har fått god uppslutning efter en långvarig pandemipaus. Seniorjympan har ett snittdeltagarantal på 30 pers/gång.  Lunchjympa och familjejympa något lägre snittsiffra.

 

ABB IF:s Träna UTE arrangemang startar onsdagen 3 november.

 

ABB IF:s Skidsektionen kommer att anordna vallaträffar för skidintresserade ABB IF medlemmar, en träff någon gång i december, en träff i början av året.

 

 • Skrivelser och rapporter:

Inga skrivelser har inkommit.

 

 • Övriga frågor:

Funktionärs uppmuntran 2020 blev nedlagd då verksamhetsårets varit pausad p g a pandemirestriktioner.

 

I Bellevues entré kommer ett bokställ ställas med bl a ABB IF sparade idrottsböcker. Även andra böcker kommer att ställas ut där. Man får ta en bok, byta en bok, fylla på en bok. Ett forum för bok byte eller fynda en bok, detta är till för alla som besöker Bellevuestadion.

 

Följande Styrelsemöten är inbokade:

Årsstämma 27/10 och 1 december.

 

Styrelserapport 2

 

UTDRAG FRÅN SENASTE CENTRALSTYRELSEMÖTET 20210818

.

 • ABB-hallen/Bellevuestadion

ABB-hallens verksamhet fortfarande är pausad fram till 1 oktober p g a pandemin.

Ingen ABB IF verksamhet i ABB Hallen eller Bellevue. ABB IF följer den gällande ABB/Hitachi Power Grids restriktionen om att ABB:aren ska jobba hemma undvika folksamlingar.

 

 • Ansvarsgrupper rapporter

På jogg start efter sommaruppehåll kom 30 deltagare.

 

 • Skrivelser och rapporter:

Inga skrivelser har inkommit.

 

 • Övriga frågor:

Årsstämma 2021

ABB IF:s Årsstämma sker via teams den 27 oktober. Start kl 17.00, via MicrosoftTeams gå in på www.abbif.se för att hitta ingångslänk. Motioner ska vara inskickade senast den 14 oktober via email till rosa.martinsson@se.abb.com.

ABB IF Sektion Pensionärs sponsring.

Styrelsen beslutade sponsra banavgifter för ABB IF sektioner som har pensionärer i sin verksamhet.

 

Följande Styrelsemöten är inbokade:

13 oktober, årsstämma 27/10 och 1 december.


 Styrelserapport 1


UTDRAG FRÅN SENASTE CENTRALSTYRELSEMÖTET


 • ABB-hallen/Bellevuestadion

ABB-hallens verksamhet fortfarande är pausad tills vidare p g a pandemin.

Ingen ABB IF verksamhet i ABB Hallen eller Bellevue.

 

 • Ansvarsgrupper rapporter

Dragning av de närvarolotter motionärer lämnat in för Träna UTE arrangemanget skedde på joggpremiären 5 maj. Lyckliga vinnare kan återfinnas under rubriken Träna UTE/www.abbif.se. Joggpremiären startade med hagel och blåst 5 maj. Trots det tråkiga vädret kom det 34 deltagare.

I ABB Klassikern har delmoment 2, Cykelmomentets tidsperiod startat. Hittills är det totalt 38 st klassiker startande och 7 st har redan avklarat cykelmomentet.

 

 • Skrivelser och rapporter:

Inga skrivelser har inkommit.

 

 • Övriga frågor:

Årsstämma i oktober

Mötet beslutade att avvakta och se hur FHM restriktioner blir efter sommaren. Så att mötesarrangemang sker efter gällande FHM restriktioner.

ABB IF:s Hemsida, infospridning

Hemsidan att sprida ABB IF info är igång. Senaste Jogg deltagare och vinnare av närvarolott/Träna UTE är de senast inlagda informationen som gjorts.

Bellevue Rabattkort höst 2021 vår 2022

Bellevues Rabattkort kommer att delas ut till ABB IF Medlemmar höst 2021 vår 2022

ABB IF Inventering

ABB IF:s inventarielista 2021 är under arbete.

 

Följande Styrelsemöten är inbokade:

 • 18 augusti, 13 oktober och 1 december.